Reglement zeepkistenrace

1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. Deelname aan de zeepkistenrace bedraagt 2 euro per zeepkist.

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de        deel nemers van de race.

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan              derden/toeschouwers van de race.

5. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook      punt 8 - technische keuring)

6. De minimum leeftijd zonder begeleiding is 12 jaar (geboortejaar 2005 en eerder).

7. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de          race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).

8. Deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken.
  2. De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op.
  3. De zeepkist mag niet langer dan 3 meter zijn.
  4. De zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
  5. De zeepkist mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
  6. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
  7. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.
  8. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke rem.
  9. De zeepkist moet voorzien zijn van goede voetsteunen.
  10. De zeepkist moet voorzien zijn van een starre onderbouw.

9. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische      commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige                            zeepkist/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement.

10. De definitieve technische keuring vindt plaats, voorafgaand aan de race. Dit tijdstip wordt vooraf             kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.

11. Er is geen mogelijkheid voor een testrit.

12. De start van de zeepkistenrace zal plaats op de start ramp in de Keerstraat 30 in Mal.

13. U dient op aanwijzingen van de coƶrdinator op tijd klaar te staan voor het opstellen als wel voor             aanvang van de race.

14. Na de goedkeuring ontvangt de deelnemer een startnummer. Deze dient goed zichtbaar voor op           de zeepkist aangebracht te worden.

15. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3 personen met                       uitzondering van eventuele begeleiders.

16. De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de wettelijke norm voor bestuurders voldoen         met betrekking tot alcohol. Indien hier zichtbaar niet aan voldaan wordt, beschouwen wij dit als het         in gevaar brengen van deelnemers en toeschouwers. De organisatie doet bij zulke gevallen een           beroep op punt 9 van het reglement.

17. Het doel van de zeepkistenrace is om zo snel mogelijk over de finishlijn te komen.

18. Degene die het snelst is in zijn klasse, is winnaar in zijn klasse. De organisatie behoudt zich het             recht om, afhankelijk van het aantal deelnemers meer manches te laten plaatsvinden. De tijden van       de twee races (eventueel meer) worden bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.

19. De klassen worden ingedeeld op leeftijd.

20. Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury                    beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de            origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist. Ook de eventuele pechvogel krijgt          een troostprijs.

21. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale             effecten.

22. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en/of        een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van                      vuurpijlen is verboden).

23. Onder extra aandrijving verstaan de organisatie ook het fysiek extra vaart maken onderweg.                  Afduwen, lopen etc.. tijdens de race is verboden.

24. Het is verplicht voor alle deelnemers van de zeepkist tijdens de race een veiligheidshelm te                    dragen en lange mouwen.

25. Er wordt gestart met een vaste helling. De start wordt door de mensen van de organisatie bij het            beginpunt geregeld. Er wordt alleen door de organisatie van de zeepkistenrace geduwd!

26. Er wordt minimaal 1 keer het parcours gereden met diverse hindernissen. De organisatie behoudt          zich het recht voor om eventueel extra manches in te lassen, afhankelijk van het aantal                            inschrijvingen.

27. De hindernissen zullen op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.

28. De startvolgorde per klasse zal vastgesteld worden door loting. De organisatie houdt het recht hier        zelf wijzigingen op aan te brengen.

29. Over de uitslag van de tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.

30. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het eventueel missen van hindernissen        van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.

31. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team             worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het         gehinderde team mag de race opnieuw rijden.

32. Deelname aan de zeepkistenrace kan in 2 klassen: 1. A: 6-12 jaar (geboortejaar 2006 en later)                volwassen begeleider verplicht 2. B: 12 jaar en ouder (geboortejaar 2005 en eerder) De leeftijd van        de bestuurder van de zeepkist bepaalt het klassement waarvoor bestreden wordt.

33. De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden. Kosten voor                      verwijdering worden verhaald op de deelnemer.

34. Er mogen maximaal twee verschillende teams gebruik maken van dezelfde zeepkist. Geeft dit van          te voren goed aan. Hier dienen we namelijk rekening mee te houden voor de planning van de race.

35. Vragen over het reglement kunnen via het e-mailadres gkv.mal@gmail.com.

36. De prijsuitreiking is direct na de laatste race.

37. Alleen vooraf aangemelde deelnemer kunnen ook deelnemen. Aanmelden kan tot 17 juni 2018.

38. Aanmelden kan door invulling van het aanmeldformulier aan te vragen op: gkv.mal@gmail.com.

39. Tijdens de beoordeling door de technische keuring dient het deelnemende team en/of begeleider        een handtekening te zetten onder het reglement, ter bevestiging dat zij het reglement hebben              doorgelezen en zij hiermee akkoord gaan.

40. Het deelnamebedrag 2 euro per deelnemend team dient contant overhandigd te worden tijdens            de technische keuring.

41. In alle gevallen waarin het reglement niet voldoet beslist de organisatie. Hierover valt niet te                   discussiĆ«ren.