Reglement

1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. Deelname aan de zeepkistenrace bedraagt 2 euro per deelnemend team.

3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsels van de deelnemers van de race.

4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsels aan derden/toeschouwers van de race.

5. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist op degelijke wijze is gemaakt (zie punt 8 - technische keuring).

6. De minimum leeftijd zonder begeleiding is 12 jaar (geboortejaar 2006 en eerder).

7. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstaanders van de race (bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).

8. Deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken.
  • De zeepkist moet beschikken over een degelijke stuurinrichting.
  • De zeepkist mag niet langer dan 3 meter zijn.
  • De zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
  • De zeepkist mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
  • De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
  • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.
  • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke rem.
  • De zeepkist moet voorzien zijn van goede voetsteunen.
  • De zeepkist moet voorzien zijn van een starre onderbouw.

9. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een -in hun ogen- onveilige zeepkist/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement.

10. De definitieve technische keuring vindt plaats voorafgaand aan de race. Dit tijdstip wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.

11. Vooraf een testrit maken is mogelijk. Ook dit tijdstip wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.

12. De start van de zeepkistenrace zal plaatsvinden aan/op de startramp in de Keerstraat (nummer 30) te Mal.

13. U dient tijdig klaar te staan voor het opstellen voor aanvang van de race.

14. Na goedkeuring ontvangt de deelnemer een startnummer. Deze dient zichtbaar op de zeepkist aangebracht te worden.

15. Elk deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3 personen inclusief begeleiders.

16. De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de wettelijke norm voor bestuurders voldoen met betrekking tot alcohol. Indien hier zichtbaar niet aan voldaan wordt, beschouwen wij dit als het in gevaar brengen van deelnemers en toeschouwers. De organisatie doet bij zulke situaties beroep op punt 9 van het reglement.

17. Het doel van de zeepkistenrace is om zo snel mogelijk over de finishlijn te komen.

18. Degene die het snelst is, is winnaar. De organisatie behoudt zich het recht om, afhankelijk van het aantal deelnemers meerdere manches te laten plaatsvinden. De beste tijd geldt voor de einduitslag.

19. Tijdens de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt na de race toegekend aan de meest originele, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist. Ook de pechvogel krijgt een troostprijs.

20. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.

21. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers, zoals bijvoorbeeld het gebruik van vuurpijlen.

22. Onder extra aandrijving verstaat de organisatie ook het fysiek extra vaart maken onderweg. Afduwen, lopen etc. tijdens de race is verboden.

23. Het is verplicht voor alle deelnemers om tijdens de race een veiligheidshelm, lange mouwen en lange broek te dragen.

24. Er wordt gestart met een vaste helling. De start wordt door de mensen van de organisatie bij het beginpunt geregeld. Elk deelnemend team mag één externe begeleider laten afduwen.

25. De hindernissen worden op de wedstrijddag zelf bekengemaakt.

26. De startvolgorde zal vastgesteld worden door de organisatie. Zij mogen hier zelf wijzigingen in aanbrengen.

27. De uitslag van de tijdwaarneming en classificatie kan niet betwist worden.

28. De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden.

29. Dezelfde zeepkist mag door meerdere teams gebruikt worden. Gelieve dit vooraf goed aan te geven, zodat we hier rekening mee kunnen houden voor de planning van de race.

30. Vragen over het reglement kunnen gesteld worden via het e-mailadres gkv.mal@gmail.com.

31. De prijsuitreiking is meteen na de laatste race.

32. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier: gkv.mal@gmail.com of www.gkvmal.be.

33. Tijdens de beoordeling door de technische keuring dient het deelnemende team en/of begeleider een handtekening te zetten onder het reglement, ter bevestiging dat zij het reglement hebben doorgelezen en zij hiermee akkoord gaan.

34. Het deelnamebedrag van 2,00euro (per deelnemend team) dient contant overhandigd te worden vlak na de technische keuring.

35. In alle situaties waarin het reglement niet voldoet, beslist de organisatie. Hierover valt niet te discussiëren.


Maak een gratis website.